Information om beställning av produkter från Truth Treatment Systems

Beställning

Benjamin Fuchs (varumärke Benjamin Knight) exklusiva hudvårdsproduker finns inte i svensk handel. Produkterna köper du direkt från USA genom länken nedan. Leverans sker dock till Sverige. Du bör vara medveten om att det kan tillkomma tullavgifter vid beställning över vissa gränsbelopp och att vissa ingredienser kan stoppas av tullen, även om det är osannolikt. Kontakta tullen för mer information.

Här beställer du produkterna: https://www.truthtreatments.com/.

OBS! Det är viktigt att du anger koden: ttsw för att erhålla 10% rabatt.

Support

Information om produkterna och hur du använder dem finns bland annat på följande länkar:

Information om hudvård med Benjamin Knight

Erferenheter och resultat

Övrigt

Support på svenska kan i mån av tid även ges på telefon 070-423 09 50 samt via mail info@netway.se